Drogi Użytkowniku!
Dbając o twoją prywatność chcemy, abyś w czasie korzystania z naszego sklepu internetowego czuł się komfortowo. Dlatego prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane w naszym serwisie.

Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich działań wykonywanych przez Administratora w ramach Serwisu, a także w związku z nim.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem Serwisu jest:

CENTRUM TECHNIK MALARSKICH TECHMAL Fick&Fick Spółka Jawna z siedzibą pod adresem ul. Chorzowska 140, 41-605 Świętochłowice, NIP 6272740843, nr REGON 1360946511 który prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu www.techmal.pl

Dane kontaktowe Administratora:

biuro@techmal.pl

DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik chcąc korzystać z naszego sklepu internetowego zostanie poproszony o przekazanie swoich danych osobowych za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter i formularz kontaktowy.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu kontaktu biznesowego, nawiązaniu współpracy, przedstawieniu oferty jak również wystawieniu i przesłaniu Użytkownikowi faktury VAT za zamówione usługi i produkty.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

PRZETWARZANIE DANYCH

Przetwarzając twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO).

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzamy na następującej podstawie:

 • umowa o świadczenie Usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • obowiązek prawny, związany z rachunkowością w przypadku dokonania zakupów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • zgoda wyrażona w Serwisie w przypadku gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest twoja zgoda pamiętaj, że możesz ją w każdej chwili wycofać lub ograniczyć.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

PODANIE DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

TWOJE PRAWA

Masz prawo:

 • dostępu do twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • żądania usunięcia
 • żądania ograniczenia przetwarzania
 • przeniesienia danych do innego administratora danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Nasze dane kontaktowe to: biuro@techmal.pl.

Jeśli uznasz, że twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY Z USŁUG, KTÓRYCH KORZYSTAMY)

W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług innych podmiotów, które świadczą dla nas usługi wspierające naszą działalność. Tym samym

Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce.

W przypadku użytkowników odwiedzających sklep:

 • firmom hostingowym zapewniającym nam miejsce na serwerach,
 • dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych – o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych. W przypadku usług opartych o pliki cookies sprzeciw może być w szczególności wyrażony za pośrednictwem ustawień przeglądarki.

W przypadku dokonania zakupu na naszym sklepie internetowym

 • podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową.

W przypadku wysłania do ciebie przesyłki drogą tradycyjną :

 • firmie świadczącej usługi kurierskie/pocztowe.

W przypadku wybrania sposobu zapłaty za zakupione towary w formie przelewów on-line:

 • firmie świadczącej dla nas usługi obsługi płatności elektronicznych

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania twoich danych lub
 • ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku z naszą współpracą przez każdą ze stron lub
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
 • zostanie przyjęty twój sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
 • w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)

Nasz Serwis, korzysta z plików cookies . Pliki są zapisywane w pamięci twojego urządzenia

Cookies stosowane są w celu dostosowania zawartości strony www do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron. Pliki, te są używane również w celu tworzenia anonimowych statystyk - pozwalają one zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach twojego urządzenia.

Usuwanie plików cookies

Oprogramowanie (przeglądarki internetowe) domyślnie pozwala na umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik może zmienić te ustawienia w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
W naszym Serwisie wykorzystujemy dwóch rodzajów plików cookies - sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, pozostają one na urządzeniu użytkownika, do czasu wylogowania się ze strony www lub do czasu wyłączenia oprogramowania. Cookies stałe to pliki pozostające na urządzeniach na czas określony w parametrach tych plików lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.